Turystyka Gniezno
Powrót

Otwarty Konkurs Ofert Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na wsparcie realizacji zadania publicznego na rok 2010 pn. ?Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej?


Konkurs ma na celu wyłonienie oferty i wsparcie realizacji w/w zadania publicznego przez wybraną organizację pozarządową. Na realizację zadania Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2010 przeznaczył kwotę 100 tyś. złotych.

Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

Termin realizacji zadania określa się od dnia 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Warunki realizacji zadania:

  • Wyznacza się termin składania ofert na dzień 30 listopada 2009 roku, do godz. 15.00.
  • Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie ul. Jana Pawła II 9/10 do Kancelarii Biura Podawczego.

Nie będą przyjmowane wnioski przesyłane drogą elektroniczną. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela:
Agnieszka Rzempała-Chmielewska ? Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, tel. /061/ 426 17 74

Szczegółowe warunki konkursu znajdują się na tablicy ogłoszeń w holu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, przy ul. Sobieskiego 20 oraz na stronie internetowej powiatu www.powiat-gniezno.pl oraz www.turystka.powiat-gniezno.pl

27 Październik 2009