Turystyka Gniezno
Powrót

JPII 79’/97’ - oznakowanie miejsc pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II.


Projekt przewidział oznakowanie miejsc pobytu papieża Jana Pawła II podczas obu wizyt na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego- tj. w latach 1979 oraz 1997. W ramach zadania posadowiono dwie tablice informacyjne: w Gębarzewie – miejscu przylotu Ojca Świętego w roku 1979 oraz w sąsiedztwie Bramy Ryby, na polach lednickich, nad którymi Jan Paweł II przeleciał pozdrawiając młodzież podczas pielgrzymki w roku 1997. Warto zaznaczyć, że zadanie to koresponduje z projektem Kurii Metropolitarnej Archidiecezji Gnieźnieńskiej, która umiejscowiła na Placu Św. Wojciecha – w miejscu celebry Papieża - dwie kamienne tablice w kształcie Drzwi Gnieźnieńskich symbolizujące dwie pielgrzymki Jana Pawła II do Gniezna. Plac św. Wojciecha stanowi całość wraz ze Wzgórzem Lecha, będącym jednym z czterech miejsc w Polsce, któremu został przyznany w marcu 2007 r. znak Dziedzictwa Europejskiego. Wzgórze Lecha, zw. też Królewskim, na którym stoi Katedra Gnieźnieńska, zajmuje wyjątkowe miejsce w historii Europy.